Wstęp

Korzystanie z zasobów dostępnych na stronie internetowej anime-odcinki.pl oznacza wyrażeniem zgody i akceptację warunków oraz zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie. W zasobach strony internetowej anime-odcinki.pl zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp. oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.

Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis anime-odcinki.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

Serwis anime-odcinki.pl nie odpowiada za:

Prawa własności intelektualnej

Serwis anime-odcinki.pl nie zawiera plików z odcinkami, a jedynie informacje na ich temat zawierające:

Użytkownik zobowiązuje się:

Wypełnić wszystkie wymagane pola podczas procesu rejestracji. Aktywacja konta następuje po potwierdzeniu autentyczności adresu email poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany w wiadomości email. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu po podaniu nazwy i hasła (logowanie). Użytkownik ma wgląd do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników. Na wyraźne żądanie Użytkownika administracja usuwa jego konto. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w serwisie anime-odcinki.pl; Administracja nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych linków, komentarzy, raportów i oddanych głosów.

Użytkownik ma prawo:

Dodawać materiały do strony anime-odcinki.pl w postaci: kodu HTML/odnośnika do innych stron

Właściciel serwisu anime-odcinki.pl zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont użytkowników w przypadku:

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r.

Administracja serwisu anime-odcinki.pl zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu, jak również jego likwidację. Niniejszy regulamin może być zmieniony przez administracja serwisu anime-odcinki.pl w każdym czasie.